راهنمای محصولات

راهنمای تنظیمات ترموستات آتونیکس

اکنون با تجربه چندین ساله “واحد پشتیبانی فنی اتوماسیون هفت” در زمینه پاسخگویی به سوالات فنی مهندسین و مشتریان، بر آن شدیم که مقاله ای جامع با عنوان “راهنما تنظیمات ترموستات آتونیکس” جهت رفع سوالات ارائه نماییم. در این راهنما می خواهیم با نحوه تنظیم کنترلر دما آتونیکس و همچنین نحوه سیم بندی این کنترلر آشنا شویم.

نکته: تنظیمات بیان شده در این مقاله، برای مدل های سری TCشامل TC4W-24R، TC4H-24R، TC4M-24R، TC4S-24R و TC4L-24R و مدل های سری TCN شامل TCN4H-24R، TCN4M-24R، TCN4S-24R و TCN4L-24R قابل استفاده می باشد.

آنچه در این مقاله میخوانید

اصطلاحات:

در ابتدا لازم به ذکر است که در این مقاله اصطلاحات مختلفی وجود دارد، که لازم است در ابتدا این اصطلاحات توضیح داده شود و از این پس این موارد با عنوان انگلیسی در مقاله اورده می شود:

 • SV: مقدار دمای تنظیم شده ست پوینت
 • PV: مقدار دمای جاری
 • HYS: هیسترزیس

 

برای نصب کلید حرارتی زیمنس و کلید حفاطتی زیمنس می‎‌توانید کیلک کیند

راهنمای سیم بندی کنترلر دما آتونیکس سری TCN

 

 • مرحله اول: سیم بندی
 • مرحله دوم: تنظیم نوع سنسور
 • مرحله سوم: تنظیم نوع کنترل و خروجی
 • مرحله چهارم: تنظیم مقدار ست پوینت (SP)
 • روش قفل کردن پارامترها

 

 • مرحله اول: سیم بندی

سیم بندی ترموستات آتونیکس مدل TCN4H

 

سیم بندی ترموستات آتونیکس مدل TCN4M

 

سیم بندی ترموستات آتونیکس مدل TCN4S

 

 • مرحله دوم: تنظیم نوع سنسور

 

مرحله سوم: تنظیم نوع کنترل و خروجی

تعیین نوع کنترل (پارامتر C-MD) Control type

توسط این پارامتر، روش کنترل دما تنظیم می شود.

 • PID:جهت تعیین کنترلر بر روی کنترل PID ابن پارامتر را بر روی گزینه PID قرار دهید.
 • ONOF: جهت تعیین کنترلر بر روی کنترل ONOF ابن پارامتر را بر روی گزینه ONOF قرار دهید.

نکته: به صورت پیشفرض این پارامتر روی کنترل PID تنظیم شده است.

تنظیم نوع خروجی (پارامتر OUT) Control output

توسط این پارامتر میتوان خروجی کنترلر دما را بر روی رله یا SSR تنظیم کرد.

  • RLY: جهت فعال کردن خروجی رله این پارامتر را روی RLY قرار دهید.
  • SSR: جهت فعال کردن خروجی SSR این پارامتر را روی SSR قرار دهید.

 

مرحله چهارم: تنظیم مقدار ست پوینت (SP)

برای تنظیم مقدار ست پوینت (SP)، کلید فلش سمت چپ را فشار دهید تا مقدار SP شروع به چشمک زدن کند. بوسیله کلیدهای بالا رو پایین مقدار SP را تغییر دهید و در انتها کلید Mode را فشار دهید.

 

معرفی کلیدها ترموستات آتونیکس سری TCN

 1. نمایش دمای جاری
 2. نمایش دمای ست پوینت
 3. نمایش خروجی و آلارم: هنگامی که خروجی و آلارم 1 و 2 فعال باشند، نشانگر روشن می شود.
 4. نشانگر اتوتیونینگ: در حین انجام اتوتیونینگ نشانگر هر یک ثانیه یک بار فلش می زد.
 5. کلید MOD: برای ورود به گروه پارامترها، جابجایی بین پارامترها و ذخیره تنظیمات از کلید MOD استفاده می شود.
 6. کلید های تنظیم: از این کلید برای تغییر مقدار تنظیم شده و جابجایی بین دیجیت ها استفاده می شود.
 7. کلید ورودی دیجیتال: کلیدهای فلش بالا و پایین را به صورت همزمان به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا پارامتر di-k نشان داده شود.
 8. نشانگر واحد اندازه گیری دما
مرحله اول: تنظیم ست پوینت ترموستات آتونیکس سری TCN

برای تنظیم مقدار ست پوینت، ترموستات را در حالت RUN mode قرار دهید. هریک از کلیدهای MODE را برای یکبار فشار دهید تا وارد تنظیمات SV شوید، با استفاده از کلید های پیمایشی بالا و پایین مقدار ست پوینت را تنظیم نمایید، و با فشردن کلید MODE مقدار ست پوینت تنظیم می شود.

مرحله دوم: تنظیم پارامتر ها ترموستات آتونیکس سری TCN
 • پارامترهای گروه 1
 • پارامترهای گروه 2
تنظیم پارامترهای گروه 1 ترموستات آتونیکس سری TCN

برای ورود به گروه پارامترهای 1، کلید mod را به مدت 3 ثانیه نگه دارید.

تنظیم رله آلارم 1 (پارامتر AL.1)
تنظیم رله آلارم 2 (پارامتر AL.2)

تنظیمات برای رله آلارم 2 دقیقا مشابه تنظیمات رله آلارم 1 می باشد.

اتوتیونینگ (پارامتر AT)

این پارامتر دارای 2 مقدار به شرح زیر می باشد

 • OFF: در این حالت پروسه اتوتیونینگ غیر فعال می باشد.
 • ON: جهت فعال کردن پروسه At، این پارامتر را روی on قرار دهید.

نکته: در هنگام تنظیم ضرایب چراغ AT روی نمایشگر کنترلر دما روشن می باشد.

تنظیم ضرایب PID ( پارامترهای P و I و D)

این پارامتر هنگامی نوع کنترل (پارامتر c-md) روی PID تنظیم شده باشد نمایش داده می شود. در کنترل on-Off پارامترهای PID ظاهر نمی شود.

جهت عملکرد صحیح کنترلر دما در مد PID باید بعد از تنظیم مقدار SV، پروسه اتوتیونینگ انجام شود تا پارامترهای P و I و D به صورت اتوماتیک تنظیم شود. برای این منظور پارامتر At را روی گزینه on قرار دهید تا پروسه اتوتیونینگ انجام شود.

در حین فرایند اتوتیونینگ چراغ At که روی نمایشگر کنترلر دما قرار دارد روشن می باشد و پس از گذشت مدت زمان مشخص چراغ At روی نمایشگر کنترلر خاموش می شود و پارامترهای P و I و D به صورت اتوماتیک تنظیم می شود.

ریست دستی (پارامتر REST)

این پارامتر در بازه 0.0 الی 100.0 درصد تنظیم می شود.

نکته: این پارامتر در مد عملکردی P و PID ظاهر می شود.

تنظیم مقدار هیسترزیس ( پارامتر HYS)

هیسترزیس میزان اختلاف بین نقطه ی وصل و قطع کردن کنترلر دما می باشد. این پارامتر با توجه به نیاز تنظیم می شود و به صورت پیش فرض روی 2 درجه سانتی گراد تنظیم شده است.

به عنوان مثال در تصویر پایین sv روی عدد 25 درجه سانتی گراد و مقدار هیسترزیس روی 5 درجه سانتی گراد تنظیم شده است. به این ترتیب در کنترل دما به صورت گرمایش، هنگامی که مقدار دما پایین تر از 25 درجه سانتی گراد است، خروجی روشن می شود و بعد از بالا رفتن دما از مقدار 25 درجه سانتی گراد خروجی خاموش می شود. مادامی که دما از مقدار 20 درجه سانتی گراد پایین تر بیاید، خروجی دوباره روشن می شود.

نکته 1: این پارامتر هنگامی نمایش داده می شود که پارامتر “c-md” در پارامترهای گروه 2، روی ON تنظیم شده باشد.

نکته 2: این پارامتر را نمی توان روی عدد صفر قرار داد.

تنظیم پارامترهای گروه 2 ترموستات آتونیکس سری TCN

برای وارد شدن به پارامترهای گروه 2 کلید MOD را به مدت 3 ثانیه نگه دارید.

تعیین نوع سنسور ورودی (پارامتر Int)

توسط این پارامتر نوع سنسور ورودی و رنج دما آن تعیین می شود.

 

سنسور ورودی نمایش رنج دما (درجه سانتی گراد)
ترموکوپل تایپ K KCA.H 50- الی 1200
ترموکوپل تایپ K KCA.L 50.0- الی 999.9
ترموکوپل تایپ J JIC.H 30- الی 800
ترموکوپل تایپ J JIC.L 30.0- الی 800.0
ترموکوپل تایپ L LIC.H 40- الی 800
ترموکوپل تایپ L LIC.L 40.0- الی 800.0
ترموکوپل تایپ T TCC.H 50- الی 400
ترموکوپل تایپ T TCC.L 50.0- الی 400.0
ترموکوپل تایپ R rPr 0 الی 1700
ترموکوپل تایپ S sPr 0 الی 1700
DPt100Ω dPt.H 100- الی 400
DPt100Ω dPt.L 100.0- الی 400.0
Cu50Ω CUS.H 50- الی 200
Cu50Ω CUS.L 50.0- الی 200.0

 

تعیین واحد اندازه گیری دما (پارامتر UNI-T) Temperature unit

جهت تعیین واحد اندازه گیری دما از این پارامتر استفاده می شود.

 • C: مقدار دمای اندازه گیری شده بر حسب درجه سانتی گراد نمایش داده می شود.
 • F: مقدار دمای اندازه گیری شده بر حسب درجه فارنهایت نمایش داده می شود.
اصلاح مقدار دمای جاری ( پارامتر IN-B) Input correction

اگر مقدار دمای نمایش داده شده روی نمایشگر کنترلر دما با مقدار دمای حقیقی محیط اختلاف داشته باشد، از طریق این پارامتر می توان این مقدار اختلاف را جبران نمود.

فیلتر ورودی دیجیتال (پارامتر mAu.F) Input digital filter

این پارامتر در بازه 0.1 الی 120.0 ثانیه تنظیم می شود.

حد پایین ست پوینت (پارامتر L-SV) SV Low limit

توسط این پارامتر مقدار حد پایین ست پوینت تنظیم می شود

نکته: هنگامی که نوع سنسور ورودی (پارامتر in-t) تغییر می کند، این پارامتر به صورت خودکار به کمترین مقدار تغییر می کند.

حد بالای ست پوینت (پارامتر H-SV) SV high limit

توسط این پارامتر مقدار حد بالای ست پوینت تنظیم می شود

نکته: هنگامی که نوع سنسور ورودی (پارامتر in-t) تغییر می کند، این پارامتر به صورت خودکار به بیشترین مقدار تغییر می کند.

تعیین سرمایش یا گرمایش (پارامتر O-FT) Control output mode

از طریق این پارامتر می توان مد عملکرد کنترلر دما را در جهت سرمایش یا گرمایش تنظیم نمود.

 • HEAT: کنترلر در مد گرمایش تنظیم می شود.
 • COOL: کنترلر دما در مد سرمایش تنظیم می شود.
تعیین نوع کنترل (پارامتر C-MD) Control type

توسط این پارامتر، روش کنترل دما تنظیم می شود.

 • PID:جهت تعیین کنترلر بر روی کنترل PID ابن پارامتر را بر روی گزینه PID قرار دهید.
 • ONOF: جهت تعیین کنترلر بر روی کنترل ONOF ابن پارامتر را بر روی گزینه ONOF قرار دهید.

نکته: به صورت پیشفرض این پارامتر روی کنترل PID تنظیم شده است.

تنظیم نوع خروجی (پارامتر OUT) Control output

توسط این پارامتر میتوان خروجی کنترلر دما را بر روی رله یا SSR تنظیم کرد.

 • RLY: جهت فعال کردن خروجی رله این پارامتر را روی RLY قرار دهید.
 • SSR: جهت فعال کردن خروجی SSR این پارامتر را روی SSR قرار دهید.
تنظیم مد کاری رله آلارم (پارامترهای AL-1 و AL-2)

پارامتر LbA.t:

این پارامتر بین 0 تا 9999 ثانیه تنظیم می شود.

نکته 1: در صورتی که آلارم loop break خاموش باشد. پارامتر را روی مقدار 0 تنظیم کنید.

نکته 2: این پارامتر هنگامی نمایش داده می شود که مد عملکردی آلارام 1 و آلارم 2 روی LbA تنظیم شود.

پارامتر LbA.b:

این پارامتر بین 0 تا 999 (0.0 الی 999.9) درجه سانتی گراد/درجه فارنهایت تنظیم می شود.

نکته 1: در صورتی که آلارم loop break خاموش باشد. پارامتر را روی مقدار 0 تنظیم کنید.

نکته 2: این پارامتر هنگامی نمایش داده می شود که مد عملکردی آلارام 1 و آلارم 2 روی .LbA تنظیم شود. و مقدار پارامتر LbA.t صفر نباشد.

کلید ورودی دیجیتال (پارامتر DI-K)

جهت رفتن به مد های عملکردی این پارامتر کلید فلش بالا و پایین را به صورت همزمان 3 ثانیه نگه دارید.

 • Stop: خروجی کنترل را متوقف می کند.
 • AL.rE: هنگامی که مقدار دمای PV خارج از رنج عملکرد آلارم باشد و خروجی آلارم روشن باشد. این پارامتر خروجی آلارم را خاموش می کند.
 • At: این پارامتر مانند پارامتر اتوتییونینگ در گروه پارامترهای 2 می باشد.

نکته: این پارامتر هنگامی نمایش داده می شود که پارامتر c-md در گروه پارامترهای 2 روی PID تنظیم شده باشد.

 • Off: ورودی دیجیتال غیر فعال می باشد.

پارامتر Er. Mu

این پارامتر در بازه 0.0 الی 100.0 درصد تنظیم می شود

نکته 1: اگر مد کنترلی (cm-d) در گروه پارامترهای 2 روی onof تنظیم شده باشد این مقدار 0.0 یا 100.0 درصد می باشد.

نکته 2: با تغییر مد کنترلی از PID به ON-OFF، اگر مقدار MV کمتر از 100.0% باشد، مقدار 0.0 % نشان می دهد.

روش قفل کردن پارامترها (پارامتر LOC) ترموستات آتونیکس

جهت قفل گذاری روی پارامترهای کنترلر دما، این پارامتر را تنظیم نماید.

 • OFF: در این حالت هیچگونه قفلی فعال نمی باشد.
 • LOC1: در این حالت پارامترهای گروه 2 قفل می باشد.
 • LOC2: در این حالت پارامترهای گروه 1 و 2 قفل می باشد.
 • LOC3: در این حالت پارامترهای گروه 1 و 2 و همچنین تغییر مقدار SV قفل می باشد.
تنظیم مد کاری رله آلارم شماره 1 پارامتر (AL-1)

توسط این پارامتر می توان مشخص کرد که راه آلارم شماره 1 چه عملکردی را انجام دهد. این عملکرد ها به همراه شکل در ادامه توضیح داده می شود.

AmD.X: جهت غیر فعال کردن رله آلارم شماره یک مورد استفاده قرار می گیرد.

Am1.X: هنگامی که مقدار اختلاف دما بین SV و PV از مقدار تنظیم شده در پارامتر AL-1 در پارامترهای گروه 1 بالاتر رود، سپس خروجی آلارم فعال می شود.

Am2.X: هنگامی که مقدار اختلاف دما بین دمای SV و PV از مقدار تنظیم شده در پارامتر AL-1 پایین تر رود، آنگاه رله آلارم 1 فعال می شود.

Am3.X: هنگامی که مقدار اختلاف دما بین SV و PV بیشتر و یا کمتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر AL-1 باشد، خروجی آلارم فعال می شود.

Am4.X: هنگامی که مقدار اختلاف دما بین SV و PV بیشتر و یا کمتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر AL-1 باشد، خروجی آلارم غیر فعال می شود.

Am5.X: هنگامی که مقدار دمای PV از مقدار دمای تنظیم شده در پارامتر AL-1 در پارامترهای گروه 1 بیشتر شود، سپس رله آلارم فعال می شود.

Am6.X: هنگامی که مقدار دما PV از مقدار دمای تنظیم شده در پرامتر AL-2 (در پارامترهای گروه 2) کمتر شود، رله آلارم 2 فعال می شود.

SbA.X: تنظیم رله آلارام به عنوان هشدار در زمان قطع سنسور

هر گاه مد کار مد نظر روی این گزینه قرار بگیرد هنگامی که سنسور ورودی قطع شود این آلارم فعل می شود.

LbA.X: تنظیم رله آلارم به عنوان هشدار در زمان قطع loop break

 

شرکت فنی و مهندسی اتوماسیون هفت، نماینده رسمی محصولات آتونیکس کره جنوبی در ایران می باشد. جهت مشاوره، استعلام قیمت و خرید ترموستات اتونیکس با کارشناسان ما در ارتباط باشید.