نمایش 1–12 از 31 نتیجه

سنسورهای نوری به سه دسته یک طرفه، رفلکتوری و دو طرفه تقسیم می شود. منطق عملکرد این سنسورها بر اساس دریافت و انعکاس نور انجام می شود.

در سنسورهای یک طرفه، فرستنده و گیرنده در یک کیس قرار دارند. اگر سرعت دریافت و ارسال نور باهم برابر نباشد پس نشان دهنده حضور جسم مقابل سنسور می باشد و به همین دلیل خروجی سنسور فعال می شود. سنسور های رفلکتوری نیز جز سنسورهای نوری یک طرفه محسوب می شوند با این تفاوت که در سنسورهای رفلکتوری، ارسال و انعکاس نور بر روی صفحه ی آینه شکل (رفلکتور) انجام می شود.