نمایش 1–6 از 78 نتیجه

بی متال زیمنس 3RU2116-0GB0

بی متال زیمنس 3RU2116-0GB0

 • سایز S00
 • محافظت از موتور در مقابل اضافه بار و جریان اتصال کوتاه
 • دارای رنج وسیع جریانی از 0.45 امپر الی 0.63 آمپر
 • دارای تیغه کمکی بر روی خود بیمتال
 • دارای 1 تیغه باز و 1 تیغه بسته
 • امکان تنظیم رنج بیمتال
 • دارای کلید اتوماتیک و دستی, کلید ریست خطا
 • دارای رنج های متناسب با کنتاکتور

بی متال زیمنس 3RU2116-0JB0

بی متال زیمنس 3RU2116-0JB0

 • سایز S00
 • محافظت از موتور در مقابل اضافه بار و جریان اتصال کوتاه
 • دارای رنج وسیع جریانی از 0.7 امپر الی 1 آمپر
 • دارای تیغه کمکی بر روی خود بیمتال
 • دارای 1 تیغه باز و 1 تیغه بسته
 • امکان تنظیم رنج بیمتال
 • دارای کلید اتوماتیک و دستی, کلید ریست خطا
 • دارای رنج های متناسب با کنتاکتور

بی متال زیمنس 3RU2116-0KB0

بی متال زیمنس 3RU2116-0KB0

 • سایز S00
 • محافظت از موتور در مقابل اضافه بار و جریان اتصال کوتاه
 • دارای رنج وسیع جریانی از 0.9 امپر الی 1.25 آمپر
 • دارای تیغه کمکی بر روی خود بیمتال
 • دارای 1 تیغه باز و 1 تیغه بسته
 • امکان تنظیم رنج بیمتال
 • دارای کلید اتوماتیک و دستی, کلید ریست خطا
 • دارای رنج های متناسب با کنتاکتور

بی متال زیمنس 3RU2116-1AB0

بی متال زیمنس 3RU2116-1AB0

 • سایز S00
 • محافظت از موتور در مقابل اضافه بار و جریان اتصال کوتاه
 • دارای رنج وسیع جریانی از 1.1 امپر الی 1.6 آمپر
 • دارای تیغه کمکی بر روی خود بیمتال
 • دارای 1 تیغه باز و 1 تیغه بسته
 • امکان تنظیم رنج بیمتال
 • دارای کلید اتوماتیک و دستی, کلید ریست خطا
 • دارای رنج های متناسب با کنتاکتور

بی متال زیمنس 3RU2116-1BB0

بی متال زیمنس 3RU2116-1BB0

 • سایز S00
 • محافظت از موتور در مقابل اضافه بار و جریان اتصال کوتاه
 • دارای رنج وسیع جریانی از 1.4 امپر الی 2 آمپر
 • دارای تیغه کمکی بر روی خود بیمتال
 • دارای 1 تیغه باز و 1 تیغه بسته
 • امکان تنظیم رنج بیمتال
 • دارای کلید اتوماتیک و دستی, کلید ریست خطا
 • دارای رنج های متناسب با کنتاکتور

بی متال زیمنس 3RU2116-1CB0

بی متال زیمنس 3RU2116-1CB0

 • سایز S00
 • محافظت از موتور در مقابل اضافه بار و جریان اتصال کوتاه
 • دارای رنج وسیع جریانی از 1.8 امپر الی 2.5 آمپر
 • دارای تیغه کمکی بر روی خود بیمتال
 • دارای 1 تیغه باز و 1 تیغه بسته
 • امکان تنظیم رنج بیمتال
 • دارای کلید اتوماتیک و دستی, کلید ریست خطا
 • دارای رنج های متناسب با کنتاکتور

این گروه مربوط به قطعاتی مانند کنتاکتور، کلید حرارتی، بی‌متال، کلید حفاظتی اتوماتیک و … است