نمایش 1–12 از 27 نتیجه

ترانسمیتر فشار سنسیس:

کاربرد ترانسمیتر فشار :

از موارد کاربرد این سنسور می توان به اندازه گیري فشار سیستم هاي هیدرولیک و پنیوماتیک در موتورهاي صنعتی و کنترل
فشار پمپ ها و کمپرسورها و همچنین سیستم هاي سرمایشی و سایر موارد مشابه اشاره کرد.

ترانسمیتر چیست ؟

ترانسمیتر یکی از تجهیزات ابزار دقیق در صنعت می‌باشد که با فرستادن سیگنال‌هایی به واحد کنترل آن را تحلیل می‌کند. سیگنال هایی که توسط ترانسمیتر ارسال می‌شود شامل کمیت های فیزیکی است.