راهنمای محصولات

تنظیم مقادیر فرکانس، دور و سرعت در پالس متر MP5W

 

پالس متر آتونیکس سری MP5W یکی از پرکاربردترین تجهیزات اتوماسیون در صنعت به شمار می آید. این سری از پالس متر ها در مدل های گوناگونی موجود می باشد. در این مقاله نحوه نصب و تنظیم مقادیر فرکانس، دور و سرعت در پالس متر سری MP5W را توضیح می دهیم.

 

 • مقدمه
 • ابعاد و اندازه برش تابلو (Dimendions)
 • مرحله اول: سیم بندی (Connections)
 • مرحله دوم: تنظیم پارامترها
 • معرفی کلیدها
 • معرفی پارامترهای گروه 1
 • معرفی پارامترهای گروه 2
 • روش بارگرداندن به تنظیمات کارخانه (Reset Factory)
 • تنظیم مد کاری پالس متر
 • تنظیم نوع ورودی
 • تنظیم عملکرد خروجی
 • تنظیم مقدار هیسترزیس
 • تنظیم زمان تاخیر در نمایش مقدار پالس
 • ZERO کردن
 • ذخیره مقدار ثبت شده بعد از قطع ولتاژ تغذیه
 • تعیین نوع بانک
 • تنظیم نقطه اعشار
 • تنظیم پارامترهای مد باس
 • قفل کردن پارامترها

 

راهنمای سیم بندی پالس متر آتونیکس سری MP5W (تنظیم مقادیر فرکانس، دور و سرعت در پالس متر)

 

ابعاد و اندازه برش تابلو

 

معرفی کلیدها (Unit Description)

معرفی کلیدهای mp5w

 • کلید 1: نمایش مقدار جاری
 • کلید 2 (MODE): برای ورود به گروه پارامترها، جابجایی بین پارامترها و ذخیره تنظیمات این کلید موررد استفاده قرار می گیرد.
 • کلید 3: جابحایی بین دیجیت ها و پارامترها
 • کلید 4: نشانگر وضعیت خروجی

 

تنظیم نوع ورودی

نوع ورودی را در پارامتر “In-A” و “In-b” در گروه پارامترهای یک مشخص می شود.

تعیین نوع ورودی mp5w

 

تنظیم و نمایش مقادیر فرکانس، دور و سرعت

برای اینکه مقادیر فرکانس، دور و سرعت را تنظیم کنیم، بایستی مد F1 را تنظیم کنیم.

مد F1

این پارامتر مقدار فرکانس ورودی A را اندازه گیری می کند و مقادیر فرکانس، دور و سرعت را محاسبه کرده و نمایش می دهد.

 • L: مسافت طی شده توسط تسمه نقاله دریک سیکل پالس (متر)
 • α : پیش مقیاس

مد F1 پالس متر آتونیکس MP5W

برای محاسبه مقدار فرکانس، دور و سرعت بایستی ابتدا مقدار α را محاسبه کرده و سپس مقدار α بدست آمده را در مقدار فرکانس ضرب نماییم.(طبق جدول زیر)

مقدار α ار رابطه 60L/N محاسبه می شود. که L مسافت طی شده توسط تسمه نقاله دریک سیکل پالس (متر) و N تعداد شی در یک سیکل می باشد.

مد F1 پالس متر آتونیکس MP5W

 

تنظیم عملکرد خروجی (پارامتر oUt-t)

پالس متر آتونیکس سری MP5W دارای 6 مد خروجی می باشد

مد خروجی S یا Standard (پارامتر StArd)

مد خروجی s

این مدخروجی دارای 5 نوع خروجی می باشد.

خروجی

نکته: خروجی GO هنگامی فعال می شود که هیچ یک از خروجی های HH، H، L و LL فعال نباشد.

مد خروجی H یا high ( پارامتر oUt-H)

مد خروجی H

این مدخروجی دارای 5 نوع خروجی می باشد.

خروجی

نکته: خروجی GO هنگامی فعال می شود که هیچ یک از خروجی های HH، H، L و LL فعال نباشد.

مد خروجی L یا low ( پارامتر oUt-L)

مد خروجی LOW

این مدخروجی دارای 5 نوع خروجی می باشد.

خروجی

نکته: خروجی GO هنگامی فعال می شود که هیچ یک از خروجی های HH، H، L و LL فعال نباشد.

مد خروجی B یا block (پارامتر oUt-b)

مد خروجی B

این مدخروجی دارای 5 نوع خروجی می باشد.

خروجی B

نکته: خروجی GO هنگامی فعال می شود که هیچ یک از خروجی های HH، H، L و LL فعال نباشد.

مد خروجی I یا one-shot (پارامتر oUt-I)

مد کاری ONE -SHOT

این مدخروجی دارای 4 نوع خروجی می باشد.

خروجی I

نکته 1: این مد خروجی، خروجی GO و هیسترزیس ندارد.

نکته 2: زمان خروجی 0.3 ثانیه می باشد.

مد خروجی F یا deflection (پارامتر oUt-F)

مدخروجی F

این خروجی هنگامی فعال می گردد که مقدار تنظیم شده از مقدار انحراف H یا انحراف L بیشتر باشد.

 • ذخیره مقادیر: کلید MODE و فلش بالا را باهم فشار دهید.
 • چک کردن مقدار تنظیمات: کلید فلش بالا را فشار دهید.
 • تنظیمات انحراف: تنظیمات انحراف H (PSt.H) و انحراف L (PSt.L) در گروه پارامترهای 0 و 2 به وسیله تنظیمات رفرنس
 • رنج تنظیمات انحراف: 0.0001 الی 99999

نکته: در این حالت خروجی HH، LL و GO وجود ندارد.

 

تنظیم مقدار هیسترزیس (پارامتر HYS)

هیستزیس MP5W

نزدیک به تنظیمات مقایسه ای، خروجی به صورت مکرر و ناپایدار قطع و وصل می گردد. و در واقع هیسترزیس میزان اختلاف بین نقطه قطع و وصل پالس متر می باشد.

مقدار هیسترزیس را می توان روی “0” قرار داد. اما عملکرد وقغی روی “1” است.

 

تنظیم زمان تاخیر در نمایش مقدار پالس ( پارامتر )

توسط این پارامتر می توان پالس نمایش داده شده ربا با تاخیر نشان داد.

تاخیر در نمایش پالس

 

صفر کردن (پارامتر AUto.A و AUto-b)

هنگامی که در زمان صفر کردن هیچ ورودی وجود نداشته باشد، نمایشگر به صورت خودکار روی صفر تنظیم می شود.

 

ذخیره مقدار ثبت شده بعد از ولتاژ تغذیه (پارامتر )

 

تعیین نوع بانک (پارامتر P.bAnk)

مقدار تنظیمات مقایسه ای و پیش مقیاس به صورت data bank 1 , 2 ذخیره می شود و با استفاده از ترمینال های باز و اتصال کوتاه می توان data bank را تنظیم نمود.

 • ترمینال 3 و 5 باز: data bank 1 مورد استفاده قرار می گیرد.
 • ترمینال 3 و 5 اتصال کوتاه: data bank 2 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تنظیم نقطه اعشار (پارامتر dot)

پارامتر dot در گروه پارامترهای 2 جهت تعیین تعداد ارقام اعشار پالس متر مورد استفاده قرار می گیرد.

این پارامتر تا 4 رقم اعشار قابل تنظیم می باشد.

 

تنظیم پارامترهای مدباس

پروتکل ارتباطی مد باس در مدل هایی که MP5W-48/49 موجود می باشد.

مدباس MP5W

پیکربندی سیستم

پیکربندی سیستم MP5W

 

قفل کردن پارامترها (پارامتر LOC)

پارامتر LOC در گروه پارامترهای 3 جهت قفل کردن پارامترها مورد استفاده قرار می گیردو و دارای 5 مد به شرح زیر می باشد.

oFF: هیچ قفل نرم افزاری فعال نمی باشد.

LoC.0: در این حالت همه کلید ها و پارامترها قفل می باشد.

LoC.1: در این وضعیت پارامترهای گروه 1 / 2 / 3 قفل می باشد.

LoC.2: در این حالت پارامترهای گروه 2 / 3 قفل می باشد.

LoC.3: پارامترهای گروه 3 قفل می باشد.

 

جهت خرید پالس متر آتونیکس مدل MP5W کلیک کنید.
شرکت فنی مهندسی اتوماسیون هفت نماینده رسمی محصولات کره جنئبی در ایران می باشد. جهت مشاوره جهت خرید، استعلام قیمت و خرید محصولات آتونیکس با کارشناسان ما در ارتباط باشید.